Pealkiri: 

Järva maakonna terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2013

Autorid: Põllu H , Jõesalu A , Tohv M , Erm E , Kõlljalg K , Vink J , Oraste T , Zvorovski T , Kamlat E , Sarap E , Koha Ü , Taal A , Mets H
Väljaandja/tellija: Järva Maavalitsus
Märksõnad: reproduktiivtervis, sündimus, suremus, südame-veresoonkonna haigused, sotsiaalne kaasatus, võrdsus, tööturg, sotsiaalteenused, lapsed, noored, maakonnad, keskkond, keskkonnatervis, tervisedendus, kuritegevus, õnnetused, traumad, tervisekäitumine, eluviisid, terviseteenused, nõustamine, haiglad, arstiabi, nakkushaigused, füüsiline aktiivsus, toitumine, suitsetamine, alkohol, narkootikumid
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Järvamk2010.pdf772.9 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Terviseprofiil on abivahend maakonna inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Maakonna rahvastiku tervist on võimalik sihikindlalt arendada ning sotsiaalset ebavõrdsust selles valdkonnas ennetada ja vähendada, planeerides ja suunates sellele sotsiaalseid, majanduslikke, ökoloogilisi, intellektuaalseid ning finantsressursse. Paremate tervisetulemuste saavutamine nõuab erinevate eluvaldkondade esindajate vahelist koostööd ning kogukonna kaasamist.