Pealkiri: 

Hiiumaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010-2012

Autorid: Tikerpuu V , Pihlamets K , Raudsepp M , Aljas T , Sõrmus K , Remmelg I , Kokla K , Sahtel E , Nurk A , Leek-Ambur H , Vaidla E , Palo E
Väljaandja/tellija: Hiiu Maavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, tervisekäitumine, õnnetused, kuritegevus, keskkond, keskkonnatervis, eluviisid, terviseteenused, haiglad, arstiabi, maakonnad, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, nakkushaigused, tööturg, sotsiaalteenused, nõustamine, tervisedendus, vesi, füüsiline aktiivsus, traumad, seksuaalkäitumine, toitumine, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Kärdla
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hiiumk2010.pdf322.84 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Füüsiline aktiivsus
Nakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolev terviseprofiil peegeldab hetkeolukorda maakonnas, sisaldades nii indikaatoreid (tervise mõjurite näitajad) kui ka teisi tervisega seotud näitajaid koos informatsiooni ning analüüsiga. Hiiumaa maakondlikus terviseprofiilis kirjeldatakse nii tekstina kui graafiliselt terviseprobleeme ja nende võimalikke lahendusi. Terviseprofiil on koostatud sellise mõttega, et see oleks vundament, millele saaks jooksvalt andmeid lisada ja seejärel terviklikumaks muuta. Terviseprofiili täiustamine ajas annab ka hea võrdluse senisele ja hinnata pingutusi terviseedendamise töös. Maakonna terviseülevaade peaks suurendama avalikkuse huvi ja poliitilist toetust, aitama määrata tulevikueesmärke ning aidata liikuda nende eesmärkide poole.