Pealkiri: 

Võru maakonna terviseprofiil

Autorid: Liblik P , Laurson P , Pau M , Kattai K , Tiks A , Hermann M , Lill P , Rusch R , Kutti T , Tamm T , Räim T , Tigas P , Kadarik E , Udras M
Väljaandja/tellija: Võru Maavalitsus
Märksõnad: sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, tervisekäitumine, eluviisid, terviseteenused, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, traumad, mürgistused, südame-veresoonkonna haigused, nakkushaigused, mittenakkushaigused, tööturg, sotsiaalprobleemid, sotsiaalteenused, kuritegevus, füüsiline aktiivsus, toitumine, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, tervisedendus, õnnetused, riskikäitumine, hinnangud, seksuaalkäitumine, nõustamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Võrumk2010.pdf681.91 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Võru maakonna terviseprofiili eesmärgiks on kaardistada maakonna elanike tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tervisemõjurite, elanike tervisliku seisundi ja tervisekäitumise hetkeseis. Terviseprofiili abil saab määratleda probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused, juhtida tähelepanu kohalikes omavalitsustes tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuste arengukavadesse.
Terviseprofiilis on käsitletud olukord aastatel 2000-2008, andmeid analüüsides on võimalik välja tuua tervist mõjutavad tegurid, et tulevikus selle alusel tegevusi planeerida ja vastu võtta otsuseid selleks, et maakonna elanike rahva tervis paraneks. Tõenduspõhine materjal on mõeldud eelkõige otsustajatele nii riiklikul kui kohalikul tasandil, kellest sõltub rahvatervise probleemide lahendamine.