Pealkiri: 

Läänemaa terviseprofiil

Autorid: Lass Ü , Mäesalu M , Lõhmus K , Vaarpuu A , Almers K , Rahula A , Erkmann K , Katkosilt A , Edasi S , Mitšurina M , Tennisberg K , Vare T , Peksar A , Kiis L , Leek-Ambur H
Väljaandja/tellija: Lääne Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tööõnnetused, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, arstiabi, haiglad, reproduktiivtervis, nakkushaigused, suremus, sündimus, tööturg, sotsiaalprobleemid, narkootikumid, suitsetamine, alkohol
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Läänemk2010.pdf3.62 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Terviseprofiil on maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade piirkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Teadmine sellest, mis hästi ja mis halvasti, võimaldab kogukonna edaspidiste tegevuste fookuse õigesti paigutada ning nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult kulutada.
Tervise näol on tegemist ressursiga, mille hoidmisele ja arendamisele tehtud kulutused kujutavad endast tulusat investeeringut. Terviseprofiil heidab valgust selle ressursi tänasele seisukorrale.