Pealkiri: 

Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015

Väljaandja/tellija: Tallinna Linnavolikogu
Märksõnad: tervisepoliitika, sündimus, suremus, haigestumus, lapsed, sotsiaalsed võrgustikud, sotsiaalne kaasatus, töökeskkond, keskkond, eluviisid, õhu kvaliteet, õhu saastamine, vesi, müra, tervisekaitse, tervisekäitumine, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Link: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=111002
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015 (edaspidi arengukava) määrab tallinlaste tervise arengu ühised suunad. Selle praktiline eesmärk on olla juhtdokumendiks Tallinna linna ja linnaosade juhtidele ning kõigile asjaomastele isikutele, gruppidele ja organisatsioonidele, kelle tegevus mõjutab tallinlaste tervist ja heaolu.