Pealkiri: 

Turvaline Raplamaa. Rapla maakonna turvalisuse programm 2007-2009

Autorid: Laasner Ü , Urvet J , Rein V
Väljaandja/tellija: Rapla Maavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, rahvastik, surmapõhjused, traumad, suremus, vallad, maakonnad, tervisekaitse, nõustamine, tervisedendus, lapsed, õpilased, tervisepoliitika, HIV, AIDS, narkootikumid, ennetamine, südame-veresoonkonna haigused, keskkond, vaimne tervis, kuritegevus, liiklusohutus, liiklusõnnetused, tuleohutus
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Rapla
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raplamk2007.pdf33.63 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Demograafilised näitajad
Traumad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Turvalise paikkonna tagamiseks on oluline, et erinevate sektorite spetsialistid teeksid koostööd, võimalikult paljud inimesed oleksid kaasatud ennetus-, edendus- ja abistamistegevustesse, st et oleks loodud palju erinevaid võrgustikke kuhu kuulumine annabki inimestele kindlustunde. Turvalisuse programmi eesmärk on, et ükski laps ei saaks vigastuste tõttu surma, et inimesed ei hukuks autoavariides ja tuleõnnetustes, et noored ei tarvitaks narkootikume ja alkoholi tarvitamine väheneks kogu elanikkonnas.