Pealkiri: 

Rapla maakonna terviseprofiil. Raplamaa rahva tervis

Autorid: Joasaare L , Kasmel A , Kikas T , Laasner A , Laasner Ü , Lipand A , Markina A , Moora L-M , Möldre M , Naelapea A , Ojamuru S , Paugus P , Ristkok A , Rüütel E , Suvi L , Tammar A , Maser M , Pajumäe-Massov K , Kurm J
Väljaandja/tellija: Rapla Maavalitsus
Märksõnad: rahvastik, suremus, haigestumus, lapsed, reproduktiivtervis, terviseteenused, töötervishoid, tööohutus, keskkonnatervis, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tööturg, tervisekäitumine, õpilased, narkootikumid, tervisedendus, tervisepoliitika, maakonnad, vallad, demograafilised näitajad, arstiabi, haiglad, tööõnnetused, kutsehaigused, vesi, nakkushaigused, sotsiaalprobleemid, võimestumine, sotsiaalne kaasatus, hinnangud, suitsetamine, toitumine, alkohol, füüsiline aktiivsus, traumad
Välja antud: 2005
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raplamk2005.pdf360.3 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Reproduktiivtervis
Traumad
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Rahvatervise eesmärgid maakonnas ei erine üleriigilistest, kuid kuidas käituvad meie lapsed ning millised riskid on meie rahvale omased, seda saame teada vaid kohapeal uurides ja kaardistades.
Paikkonna terviseprofiil on tõenduspõhine ja usaldusväärne alus paikkonna tervise arendamiseks. Profiil räägib inimeste tervisest ja elutingimustest. See on aluseks terviseprioriteetide seadmisele, otsuste tegemisele ja strateegilisele planeerimisele.