Pealkiri: 

Vigastused Eestis

Autorid: Lai T , Köhler K , Rooväli L
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: traumad, kulud, tööjõud, Euroopa, suremus, haigestumus, haiguskoormus
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laijt2009.pdf474.86 kBAdobe PDF
Laijt2009_inglisek.pdf456.96 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolev väljaanne annab vigastuste teemast huvitatutele (nagu näiteks ministrid, poliitikakujundajad, terviseedendajad, meditsiinitöötajad) laiaulatusliku ülevaate. Käsitlemist leiab vigastuste ja vigastussurmade esinemine Eestis viimastel aastatel, samuti antakse ülevaade vigastustega kaasnevatest rahalistest kulutustest ja tööjõu kaotusest. Vaadeldakse tahtlike ja mittetahtlike vigastussurmade põhjuste jagunemist soo ning vanuserühmade lõikes. Eesti olukorda võrreldakse Euroopa Liidu teiste riikidega. Teemaleht keskendub eelkõige vigastuste levikule ega käsitle vigastuste tekkimise põhjuseid ega tegureid, nagu näiteks alkoholi tarvitamine.