Pealkiri: 

Eesti rahvastiku tervisekaotus

Autorid: Lai T , Köhler K
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: haigestumus, suremus, tervislik seisund, statistika, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2009_2.pdf4.06 MBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2009_2_inglisek.pdf4.08 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Tervisekaotuse metoodika kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel. Tervisekaotuse arvutamise aluseks on haigestumuse ja suremuse statistika, peale selle võetakse arvesse ka põetava haiguse raskust ning inimese vanust surma hetkel. Selle tulemusena saab tavapärase tervisestatistika kõrval varasemast ülevaatlikuma pildi haigestumise ja suremuse mõjust rahvastiku kui terviku tervisele. Siinses teemalehes on kasutatud uusimaid tervisekaotuse andmeid 2006. aasta kohta ning kirjeldatakse kaotatud eluaastate jagunemist vanuse, soo, maakondade ja haiguste lõikes. Peale selle pakub teemaleht esmakordse vaate valitud sotsiaal- majanduslike tegurite ja tervisekaotuse võimalikele seostele.