Pealkiri: 

HIV-valdkonna tegevus Eestis 2006. ja 2007. aastal

Autorid: Trummal A , Lõhmus L , Rüütel K
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, narkootikumid, kahjude vähendamine, süstlavahetusteenus, asendusravi, ennetamine, seksuaalkäitumine, noored, prostitutsioon, vangid, kinnipidamiskohad, terviseteenused, sotsiaalteenused, finantseerimine, meestega seksivad mehed, epideemiad, koolitus
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummal2008.pdf2.26 MBAdobe PDF
Trummal2008_inglisek.pdf2.29 MBAdobe PDF
Trummal2008_venek.pdf2.75 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev ülevaade ilmub jätkuna raamatule ¿HIV/AIDS-i ennetustegevus Eestis 2004. ja 2005. aastal¿ ning tutvustab Eestis HIV-i ja AIDS-i vastases võitluses toimunud tegevust ja tulemusi 2006.-2007. aastal. Eraldi tähelepanu pööratakse kogumikus nelja aasta jooksul ellu viidud ulatuslikule välisfinantseerimise programmile, mis suurendas oluliselt HIV-valdkonna
ressursse Eestis. Programmi tegevus lõppes 2007. aasta septembris.
Esmalt kajastab raamat HIV-nakkuse leviku seisu Eestis. Sellele järgneb valdkonnaga seotud struktuuride ning Ülemaailmse AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fondi tutvustus. Viiendas peatükis antakse seitsme peamise sihtrühma lõikes ülevaade Ülemaailmse Fondi programmi raames nelja aasta jooksul toimunust ning 2006.-2007. aastal teostatud tegevuste ja uurimuste peamistest tulemustest. Kuues peatükk sisaldab osade HIV-valdkonnas teenuseid osutavate organisatsioonide poolt koostatud tekste oma organisatsiooni arengutest Ülemaailmse Fondi programmi kogemuse valguses. Kogumiku lõpus esitatakse viimaste aastate peamised saavutused ja väljakutsed HIV-i ja AIDS-i vastases võitluses Eestis.