Pealkiri: 

Health inclusion. Migrants' perspectives on participation in health promotion in Estonia

Autorid: Reile R , Markina A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: migratsioon, tervisedendus, tervislik seisund, rahulolu, hoiakud, hinnangud, ebavõrdsus, võrdsus
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reilejt2010_kokkuvõte eesti k.pdf253.09 kBAdobe PDF
Reilejt2010.pdf665.15 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: "Tervislik kaasamine" on rahvusvaheline, Euroopa Komisjoni poolt kaasrahastatud projekt, milles osaleb 8 partnerriiki. Projekti eesmärgiks on suurendada sisserändajate kaasatust tervisedenduslikes sekkumistes; kõrvutades nii migrantide kui tervisedendajate arvamusi on projekti ülesandeks koguda teadmisi migrantide tervisedenduse teenuste kasutuse, sellega seonduvate barjääride ning võimaluste kohta. Kvalitatiivses, 20 individuaalintervjuule tuginevas analüüsis, kõrvutati tervisedenduslikele teenustele ligipääsu omavate ning nimetatud teenuseid mittekasutavate sisserändajate perspektiive.

Uuringu esimese osaga saate tutvuda raamatukogus aadressil: http://www.rahvatervis.ut.ee/handle/1/1401