Pealkiri: 

Süstlavahetusteenuse külastajate HIV-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs 2008

Autorid: Murd M , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, süstlavahetusteenus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, prostitutsioon, küsitlusuuringud, riskikäitumine, riskirühmad, narkomaania
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Murd2009.pdf278.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Demograafilised näitajad
Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: 2008. aastal teostati juba kuuendat aastat järjest süstlavahetuspunktide esma- ja korduvkülastajate küsitlemist, et selgitada antud teenust kasutavate süstivate narkomaanide teadmiste taset, süstlavahetuspunktide külastamisega seonduvat ning riskikäitumise taset süstimisel ja seksuaalelus. Esimene mõlema kliendigrupi küsitlemine ja võrdlev analüüs toimus 2003. aastal.