Pealkiri: 

Hinnangud Tubakaseaduse mõjule

Väljaandja/tellija: Klaster uuringukeskus
Märksõnad: suitsetamine, seadused, hoiakud, toitlustusettevõtted, küsitlusuuringud, töökeskkond
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Klaster2008.pdf152.19 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks oli a) kaardistada elanikkonna hoiakud suitsetamise piiramise suhtes ning b) toitlustusettevõtete hinnang Tubakaseaduse mõjule.
Mõlema sihtrühma puhul viidi läbi andmekogumine telefoniintervjuudena. Valimi suurus elanikkonna küsitluses - 830 indiviidi; toitlustusettevõtete puhul - 200 firmat.
Elanikkonna küsitluse valim on esinduslik elukoha, soo ja vanuse lõikes.
Eesti elanikud on kehtivast Tubakaseadusest teadlikud ning üldiselt kehtiva
regulatsiooniga rahul. Täpsemate alagruppide lõikes arvestatavaid erinevusi ei ole.
Väljaskäimisharjumusi ei ole kaks kolmandikku vastajatest muutnud. Rohkem on hakanud käima väljas 13%.
Peale suitsetamise piirangu algust on mõelnud suitsetamisest loobumisele natuke alla poole suitsetajatest.
Veerandil ettevõtetest on olemas eraldi suitsetamisruum. Kahel kolmandikul pole ning ei ole ka kavatsust seda ehitada, kümnendiku puhul ruum puudub, kuid on olemas plaan selle ehitamiseks.
Kaks kolmandikku toitlustusettevõtetest hindas Tubakaseaduse mõju olematuks (külastatavus ei ole selle tõttu ei suurenenud ega vähenenud).
Ettevõtjate hinnangul on nende ettevõtte töötajad suitsetamise piirangutega rahul, kuna töökeskkonnas on õhk puhtam ning parem töötada (79% vastanutest).
Kahe kolmandiku ettevõtjate arvates on kliendid üldiselt rahul suitsetamise
piirangutega.