Pealkiri: 

Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2007

Väljaandja/tellija: Eesti Tuberkuloosiandmekogu
Märksõnad: tuberkuloos, nakkushaigused, haigestumus, demograafilised näitajad, vanglad, HIV, ravi, ravimid, sotsiaalmajanduslikud näitajad, statistika, lapsed, noored, rahvusvaheline koostöö
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2008.pdf885.43 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Kirjeldus: Tuberkuloosiregistri (ametliku nimetusega Tuberkuloosiandmekogu) põhieesmärgiks on ülevaate loomine Eestis diagnoositud TB-juhtude kohta, juba elluviidud tuberkuloositõrje meetmete efektiivsuse analüüsimine ja uute meetmete plaanimine. Selleks korraldab tuberkuloosiregister TB haigestumist kirjeldava statistika kogumist, TB-juhtude esinemise, kulgemise ja ravi tõhususe analüüsi, saades andmeid nii arstidelt, kes haigust diagnoosivad ja ravivad, kui ka mikrobioloogialaboritest. Alates 1998. aastast annab tuberkuloosiregister välja aastaraamatut.