Pealkiri: 

Prostitutsiooni tähendusest Eestis: kriitiline häälestatus kasvab

Autorid: Pettai I , Proos I , Kase H
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, HIV, AIDS, sugulisel teel nakkavad haigused, narkootikumid, kuritegevus, küsitlusuuringud, hoiakud, sotsiaalne rehabilitatsioon, naised
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pettai2008.pdf243.98 kBAdobe PDF
Pettai2008_inglisek.pdf203.61 kBAdobe PDF
Pettai2008_venek.pdf349.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Uurimuse eesmärgiks oli selgitada kuivõrd on muutunud elanikkonna
hinnangud ja suhtumised perioodil 2005-2008 järgmistes küsimustes: prostitutsiooni roll Eesti ühiskonnas; kuivõrd peetakse prostitutsiooni ühiskonnaohtlikuks nähtuseks?; prostitutsiooniga kaasnevad ohud (narkomaania, sugulisel teel nakkuvate haiguste levik, kuritegevus, alkoholism); prostitutsiooni riskirühmad; suhtumine prostituutidesse ja meestesse, kes ostavad seksiteenuseid; isiklik kokkupuude prostitutsiooniga: kas on püütud värvata prostituudiks või meelitatud ostma seksiteenuseid; valmisolek töötada koos endiste prostituutidega ühes kollektiivis, kohelda neid kui võrdväärseid inimesi; valmisolek endiseid prostituute rehabiliteerida, abistada, reintegreerida
ühiskonda ja tööturule; suhtumine prostitutsiooni reguleerivasse seadusandlusesse.