Pealkiri: 

Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: statistika, tervishoiustatistika, Euroopa, sündimus, suremus, südame-veresoonkonna haigused, kasvajad, traumad, liiklusõnnetused, suitsiidid, haigestumus, vaimne tervis, tuberkuloos, HIV, AIDS, tervislik seisund, hinnangud, tervishoiutöötajad, arstid, meditsiiniõed, hambaarstid, ämmaemandad, tervishoiukorraldus, tervishoid, haiguskoormus
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2010.pdf820.2 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolevasse kogumikku on koondatud peamine osa Euroopa Liidu ja Eesti tervishoiuvaldkonna statistikast. Kogumiku esimeses osas võrreldakse omavahel Euroopa Liidu liikmesriikide näitajaid. Teises osas keskendutakse Eesti tervisestatistika üksikasjalikumale esitamisele. Kogumik annab lühiülevaate rahvastikust, haigestumusest, tervishoiuteenuste kasutamisest ja tervishoiuressurssidest 2007. aastal. Kogumiku koostamisel on kasutatud erinevaid andmeallikaid. Rahvusvahelised võrdlused on tehtud peamiselt Eurostati andmebaasi põhjal. Teatmiku Eesti osas kajastatakse Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna kogutud andmeid.

Kogumik on eesti- ja inglisekeelne.