Pealkiri: 

Rekreatsioon - selle korraldus ja koolitus

Autorid: Heinsaar K
Väljaandja/tellija: Tallinna Pedagoogikaülikool: Kehakultuuri teaduskond
Märksõnad: rekreatsioon, füüsiline aktiivsus, tervislik eluviis, koolitus
Välja antud: 2001
Tüüp: Magistritöö
Link: https://www.ester.ee/record=b1100571*est
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös seatakse eesmärgiks uurida rekreatsiooni, selle korraldust ja koolitust. Antud temaatika on valitud seetõttu, et Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuriteaduskonnas toimub rekreatsioonikorraldusealane koolitus, mis vajab õpetatava eriala süvendatud uuringuid. Antud magistritöös antakse autoripoolne visioon rekreatsioonikorralduse koolitusest ja tulevikusuundadest Eestis.
Töö sissejuhatavas osas selgitatakse rekreatsiooni mõistet ja olemust (sh rekreatiivseid tegevusmotiive ja -vorme). Järgnevalt on käsitletud rekreatsioonikorralduse rakendamisvõimalusi ja arengusuundi ning sealt tulenevate tegevusalade osa ühiskonna arengus. Selgitatakse rekreatsioonikorralduse eriala koolitusalaseid küsimusi ja tööandjate poolt esitatavaid nõudmisi (kutsekompetentsust). Töö lõpuosas analüüsitakse Eesti ja Põhja-Soome rekreatsioonikorralduse üliõpilaste ja tööandjate seas läbiviidud ankeetküsitluse tulemusi, mis kajastavad hetke nõudmisi ja vajadusi rekreatsioonikorralduse koolituses. Lisades tuuakse välja rekreatsioonikorraldaja kutsestandard ning läbiviidud küsitlusankeedid ja -tulemused.