Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2009

Autorid: Vainu V
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Haigekassa, Turu-uuringute AS
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, tervishoid, haiglad, ravimid, finantseerimine, hambaarstid, hambaravi, kiirabi, rahulolu, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Vainu2009.pdf7.86 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Uuringu üldiseks eesmärgiks on mõõta elanike rahulolu oma tervisega ning arstiabi kättesaadavusega Eestis.
Uuringus käsitleti järgnevaid teemavaldkondi: elanike hinnangud oma tervisele ja eluviiside tervislikkusele; hinnangud tervishoiu korraldusele üldiselt; hinnangud arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile; elanike teadlikkus oma õigustest patsiendina ning kokkupuude korruptsiooniga; rahulolu Haigekassaga; hinnangud Digitaalse terviseloo projektile.
Uuringu aruanne koosneb uuringu taustast, põhitulemustest ja kokkuvõttest nii teksti kui joonistena. Käesolevas aruandes on tulemusi võrreldud perioodil 2005-2008 läbi viidud samalaadsete küsitlusuuringute tulemustega. Lisadena on toodud avatud vastused originaalkujul, eestikeelne ankeet ning tabeljaotused põhiliste sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes.