Pealkiri: 

Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped. Kogumik

Autorid: Käärats E , Talur M
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: töötervishoid, stress, töö, vägivald, töökeskkond, tervisekaitse
Välja antud: 2009
Tüüp: Poliitikadokument
Link: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Toovaldkond/EL_sotsiaalpartnerite_raamkokkulepete_kogumik.pdf
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesolev kogumik sisaldab kõigi seitsme kogu tööturgu puudutava raamkokkuleppe paralleelteksti inglise ja eesti keeles, eesmärgiga tõsta teadlikkust Euroopa Liidu taseme sotsiaal-dialoogist ning selle mõjust Eestile. Kogumik on mõeldud eelkõige abimaterjalina Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel Euroopa Liidu tasandil sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud kokkulepetes orienteerumiseks ning nende Eestis rakendamiseks. Kogumikku on lisatud näidisena ka esimene sektoritevaheline kokkulepe, millel on lisaks ajaloolisele tähendusele eelduslikult laiaulatuslik sisuline mõju Eestis.

Kogumik sisaldab raamlepingut tööga seotud stressi kohta, raamkokkulepet, mis käsitleb ahistamist ja vägivalda töökohal ja kokkulepet töötaja tervise kaitse tagamiseks läbi kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise.

Kogumik on inglise- ja eestikeelne.