Pealkiri: 

Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine. Etapp III (finantseerimissüsteemi kirjeldus) ja lõppraport

Väljaandja/tellija: AS PricewaterhouseCoopers Advisors, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: vanurid, hooldusravi, finantseerimine, sotsiaalteenused, hooldus
Välja antud: 2009
Tüüp: Raport
Link: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Etapp_III_Finantssusteem.pdf
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud töö "Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutlikku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine" (edasipidi ka Töö) kolmanda etapina analüüsisime võimalusi Eesti pikaajalise hoolduse tänase finantseerimismudeli täiendamiseks. Käesoleva aruande peamiseks teemaks on küsimus "kes maksab?" ning võimalike rahastamismudelite mõju süsteemi toimimise erinevatele aspektidele nagu näiteks ökonoomsus, õiglus, jätkusuutlikkus jm.
Analüüsime erinevate finantseerimismudelite ja allikate nõrkusi ja tugevusi ning toome välja Eesti seisukohalt kõige sobivamad mudelid. Väljavalitud mudeleid analüüsime Eesti tänase süsteemi kontekstis eesmärgiga selgitada välja, kuidas võimalikud mudelid võiksid haakuda Eestis toimiva süsteemiga ja milline oleks nende võimalikud optimaalsed Eesti süsteemi ülekandmise viisid.
Pärast sissejuhatust ja sisu kokkuvõtet tutvustame jätkusuutlikkuse analüüsi peamisi tulemusi ja järeldusi, mis saadud tulemustest saab üle kanda Eesti tänasele pikaajalise hoolduse finantseerimise mudelile. Kolmandas peatükis analüüsime Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi ja toome välja tänase rahastamismudeli peamised puudused. Neljandas peatükis kirjeldame pikaajalise hoolduse võimalikke rahastamisallikaid ning toome ära Eesti, Hollandi ja Soome mudelite võrdluse. Viimases peatükis teeme ettepanekuid tänase mudeli täiendamiseks ning kirjeldame ka kahte põhimõttelist mudelit - partnerlusmudel ja sotsiaalkindlustus - mida võiks kaaluda tänase süsteemi täiendamiseks sisse viia.