Pealkiri: 

Eesti patoloogialaborite töökeskkonna riskide ja töötajate terviseseisundi hindamine

Autorid: Haava M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: töökeskkond, keskkonnatervis, töötervishoid, tööohutus, ohutus, keskkond
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haava2007.pdf868.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks oli iseloomustada laboritööga seotud terviseriske, töötajate terviseprobleeme ja tööohutuse olukorda Eesti patoloogiaosakondades.

Eesmärgist tulenevalt on autor seadnud endale ülesandeks:
1. Hinnata Eesti patoloogiaosakondade töökeskkonnas esinevaid keemilisi, bioloogilisi, füüsikalisi, psühholoogilisi ja füsioloogilisi ohutegureid.
2. Välja selgitada laborantide ja bioanalüütikute peamised terviseprobleemid.
3. Leida seoseid töökeskkonna ohutegurite ja tervisekaebuste vahel.
4. Analüüsida ohutusvõtteid terviseriski vähendamiseks patoloogialaborites.
5. Tulemustest lähtuvalt anda soovitusi terviseriskide ennetamiseks ja juhtimiseks
patoloogiaosakondades.