Pealkiri: 

Pingeolukorra seos 12-13 aastaste ADHD sümptomitega laste psühhomotoorsete ja kognitiivsete testide tulemustega

Autorid: Smirnov A
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Märksõnad: lapsed, õpilased, koolid, füüsiline aktiivsus, vaimne tervis
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Smirnov2008.pdf320.77 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva uurimistöö eesmärk on selgitada pingeolukorra seos hüperaktiivsete laste EUROFIT testide tulemustega ning kognitiivsete võimete hindamine. Vastavalt sellele püstitas autor järgmise küsimuse: Kuidas mõjutab pingeolukord (koolis tulemuste hindamine) hüperaktiivsete laste sportlikke tulemusi?

Tulenevalt uuringu eesmärgist püstitati järgmised ülesanded:
1. Mõõta hüperaktiivsete laste kehalisi võimeid a) kerelihaste testi, b) ripe kangil ja c) paigalt kaugushüppe tulemuste alusel tavalises kehalise kasvatuse tunnis ning võistlussituatsioonis ning võrrelda neid omavahel.
2. Võrrelda saadud tulemusi samaealistest lastest koosneva kontrollgrupi tulemustega.
3. Kongnitiivsete võimete määramiseks kasutada tarkvaraprogrammi "WinPsycho 2000" kiiruste eristamisvõime moodulit ning võrrelda saadud tulemusi kontrollgrupi tulemustega.
4. Määrata kindlaks psühholoogiline seisund võistlussituatsioonis, kasutades CSAI-2 (The Competitive State Anxiety Inventory-2) testi ning intervjueerides uuritavaid.