Pealkiri: 

Kehalisest kasvatusest vabastamise analüüs aastate lõikes ühe kooli näitel

Autorid: Põld E
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja spordi teaduskond
Märksõnad: koolid, õpilased, tervislik seisund, demograafilised näitajad, poisid, tüdrukud, füüsiline aktiivsus, haigestumus, traumad
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põld2007.pdf490.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Demograafilised näitajad
Traumad
Kirjeldus: Käesolevas uurimistöös leiavad käsitlemist tõendi väljaandja, vabastuse põhjendus, tõendi kestvus ning jaotuvus vastavalt soole ja vanusele. Töö ideeliseks aluseks on teooriad füüsilise tegevuse puudumise negatiivsest mõjust noorele organismile ning kerge füüsilise tegevuse lubatavusest ka kergete haigusnähtude esinemise korral.

Töö on üles ehitatud 4 hüpoteesi paikapidavuse kontrollile. Need on:
Kehalisest kasvatusest vabastavate tõendite hulk on väike;
Põhiline tõendite väljaandja on spetsialist;
Vabastused diferentseerivad kehaliste harjutuste doseerimise;
Tervisetõenditega õppetööst vabastamised ei ohusta õppekava eesmärkide
täitmist.

Hüpoteeside kontrollimiseks püstitati järgmised ülesanded: saada ülevaade tervisetõendite esinemissagedusest Tabasalu Ühisgümnaasiumis; keskmiselt välja antud tervistetõendeid; tervisetõendite arvu muudatused nelja aasta jooksul; tõendite jaotuvus õppekuudes; tõendite jaotuvus klassi ja soo järgi; tõendite jaotuvus väljaandjate järgi; tõendite jaotuvus haiguste järgi; kui suur hulk kehalisest kasvatusest täielikult vabastavatest tõenditest on põhjendatud; milliste terviseprobleemide korral on liikumine lubatud; milline on õppetööst kõrvalejäämise põhjendatus; kas tõendite arv kirjeldab normaalset laste haigestumust; mitu tundi jäädakse õppetööst kõrvale tervisetõendite tõttu (sh. suhtarv kogu
programmi tundidest).