Pealkiri: 

Energiakulu mikrostsenaariumite analüüs kaubanduskeskuse külastuse näitel

Autorid: Laas M
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Märksõnad: füüsiline aktiivsus, kehakaal, ennetamine
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Laas2009.pdf590.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesoleva kvalitatiivse töö eesmärgiks on hinnata kaubanduskeskuse külastuse kui mikrotsenaariumi väljatöötamise platvormi potentsiaali väikeste muudatuste raamprogrammi mõttes, mille sees on võimalik suurendada indiviidide füüsilist aktiivsust läbi kõndimise ilma, et nad peaksid tegema seda avalikult sportima asudes ning vajaduseta alustada elurežiimi olulist muutust (treeningutest osavõtt). Teadvustamata energiakulu suurendavate mikrotsenaariumite puhul on võimalik vältida subjekti ratsionaalset (vastu-) käitumist mille puhul ta leiab õigustusi näiteks kompensatoorseks söömiseks.
Käesoleva uurimistöö ajendiks on probleemi aktuaalsus ja uurija huvi võimalike lahenduste vastu suurendamaks inimeste füüsilist aktiivsust läbi argitegevuste.