Pealkiri: 

Spordivägivald ja selle ennetamine Eestis

Autorid: Jurkatam M
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Kehakultuuri teaduskond
Märksõnad: vägivald, füüsiline vägivald, sport, ennetamine
Välja antud: 2005
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jurkatam2005.pdf520.32 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Traumad
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärgiks on spordivägivalla olemuse, struktuuri ja ilmingute kirjeldamine ning rakenduslike preventiivsete variantide väljatöötamine Eesti Spordiseaduses kasutamiseks.

Eesmärgist lähtudes püstitati järgmised ülesanded:
1. Selgitada vägivalla teoreetilist käsitlust
2. Kirjeldada spordivägivalla tekkepõhjused
3. Kirjeldada spordivägivalla ennetamise meetmeid Euroopa riikides
4. Analüüsida spordivägivalda Eesti spordipraktikas ja töötada välja selle
ennetamiseks vajalikke meetmeid
5. Töötada välja ettepanekud spordivägivalla ennetamise meetmete
lülitamiseks Eesti Spordiseadusesse