Pealkiri: 

Üldhariduskoolide õpetajate töökoormus ning tervisekäitumine

Autorid: Jaakson K
Väljaandja/tellija: Tallinna Ülikool: Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, õpetajad, töö, töökeskkond, hinnangud, kehakaal, toitumine, suitsetamine, alkohol, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jaakson2009.pdf1.52 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärk on saada ülevaade ja anda hinnang õpetajate töökoormusele, ajabilansile ja tervisekäitumisele.

Vastavalt töö eesmärgile püstitati 4 ülesannet:
1. Teha kindlaks õpetaja töökoormus ning selle vastavus kehtestatud normatiividele.
2. Selgitada faktorid, mis pingestavad õpetaja kutsetööd, nende sõltuvus tööstaažist ja töökoormusest.
3. Selgitada, kas õpetajatel jääb kutsetöö kõrval piisavalt vaba aega huvialadega tegelemiseks, tervise eest hoolitsemiseks ning enese kultuuriliseks täiendamiseks.
4. Selgitada, kuidas õpetajad hindavad oma tervist ning uurida nende tervisekäitumist.