Pealkiri: 

Eesti spordi rahastamine

Autorid: Sommer S , Arvisto M , Haruoja M , Paju K , Noormets J , Undusk R
Väljaandja/tellija: Eesti Sporditeabe Sihtasutus, Tallinna Pedagoogikaülikool
Märksõnad: sport, finantseerimine, füüsiline aktiivsus, tervisepoliitika, metoodika
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sommer2004.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks on kirjeldada Eesti spordi rahastamise struktuuri ja põhimõtteid, leidmaks ja põhjendamaks teid ja võimalusi spordi rahastamise adekvaatsemaks korrastamiseks ning vastava riikliku poliitika teostamiseks.
Kavandati järgmised ülesanded: selgitada välja ja analüüsida spordiorganisatsioonide rahastamise tüüpskeemid; määratleda diferentseeritult elanikkonna gruppide kulutusi spordile; selgitada spordi eri tasemete ja institutsioonide rahastamist; selgitada vastuolusid ja ebakõlasid spordi rahastamissüsteemi toimimisel; analüüsida spordi rahastamise skeeme teistes Euroopa riikides ja töötada välja soovitusi spordi rahastamise adekvaatsuse ja efektiivsuse tõstmiseks Eestis.
Käesolev aruanne kujutab endast sisuliselt pilootuuringut kõigi nimetatud mahukate ülesannete täitmise seisukohalt ning osutab samas ka mitmete oluliste arvandmete puudumisele.