Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008

Autorid: Tekkel M , Veideman T , Rahu M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: terviseuuringud, küsitlusuuringud, täisealised, tervisekäitumine, tervislik seisund, valu, stress, depressioon, vererõhk, kolesterool, sõeluuringud, arstiabi, perearstid, kiirabi, eriarstid, haiglaravi, ravimid, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, toitumine, kehakaal, tervisesport, liiklusohutus, HIV
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2009.pdf2.24 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Nakkushaigused
Vaimne tervis
Kirjeldus: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on osa Finbalt Health Monitor ühisuuringust, milles osalevad lisaks Eestile Leedu, Läti ja Soome. Uuringu toimumine kõigil aastatel ühtse metoodika alusel ja suures osas samu küsimusi sisaldava küsimustikuga võimaldab jälgida ja analüüsida tervisekäitumist iseloomustavate näitajate muutumist pikema aja vältel. Peamised uuritavad valdkonnad on arstiabi kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, tervise enesehinnang.