Pealkiri: 

Täiskasvanute spordiharrastus ja selle arengu perspektiivid

Autorid: Arvisto M , Undusk R , Paju K , Truu E , Noormets J
Väljaandja/tellija: Eesti Sporditeabe Sihtasutus
Märksõnad: sport, tervisesport, füüsiline aktiivsus, täisealised, eluviisid, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, spordirajatised, hoiakud
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Arvisto2004.pdf554.85 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Käesolev töö kujutab endast aruannet täiskasvanute spordiharrastuse kaardistamisel ja põhineb firma Saar & Poll poolt 2003.a. kevadel ning Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) 2003.a. sügisel teostatud Eesti elanikkonna küsitlusandmetel (küsitluse spordiplokk oli välja töötatud TPÜ spordisotsioloogia labori poolt), nende andmete spordispetsiifilisel läbitöötlusel. Nimetatud kaks uuringut, samuti ka täiendav info emade-isade spordiharrastusest samaaegselt toimunud kooliõpilaste anketeerimise põhjal võimaldab esmakordselt ja mitmeti mõõdetult kirjeldada täiskasvanute osavõttu spordist ja liikumisharrastusest ning saada teavet seda mõjutavate tegurite kohta, samuti seoste kohta eluviisi teiste külgedega.