Pealkiri: 

Ülevaade töötervishoiust ja tööohutusest Eesti põllumajanduses

Autorid: Kempinen M , Kurppa K
Väljaandja/tellija: Töötervishoiu Keskus
Märksõnad: põllumajandus, põllumajandusettevõtted, põllumajandusharidus, põllumajanduskoolid, põllumajandusuuringud, tööohutus, töötervishoid, kiirhindamise meetod, töötingimused, kutsehaigused, tööõnnetused, terviseteenused, põllumajanduskemikaalid, põllumajanduskindlustus, koolitus
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kempinen2004.pdf1.86 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Ülevaade koostati põllumajanduse töötervishoiu võrgustiku raames ühe osana Eesti-Soome koostööprojektist töötervishoiu teenuste alal (2003-2004). Profiili abil saame ülevaatliku pildi töötervishoiu spetsiifikast põllumajandussektoris koos vastava kontekstiga.
Töötervishoiu alase informatsiooni kogumiseks Eesti põllumajanduses ja sellega seotud valdkondades kasutati kiirhindamise meetodit. Kvantitatiivset informatsiooni koguti teisestest allikatest, mille hulka kuulusid statistika ja dokumendid ministeeriumidest, Statistikaametist, Tööinspektsioonist, ülikoolidest ja tehnikainstitutsioonidest ning Euroopa Liidu arenguprojektid. Peamist kvalitatiivset informatsiooni saadi põllumajanduse töötervishoiu sektoraalse võrgustiku liikmetelt: maakondade taluliitudest, põllumajandusettevõtetest, töötajate esindajatelt, ülikoolidest ja põllumajandusega tegelevatelt teadusasutustelt, ministeeriumidest ja teistest riigiasutustest.
Võrgustiku koordinatsioonirühm kaardistas põllumajanduses eksisteerivad töötervishoiu alase informatsiooni allikad ja kanalid ning koostas koolitusmaterjalide nimekirja. Mõnedes talupidamistes hinnati töötingimusi ja koostati juhend kiirhindamise teostamiseks lühivisiidil.
Kolm võrgustiku seminari võimaldasid osalistel vahetada muljeid ja mõtteid.
Põllumajandusspetsialistid koostasid SWOT analüüsi töötervishoiu plussidest ja miinustest.
Profiilis on käsitletud kutsehaigusi, tööst põhjustatud haigusi ja tööõnnetusi põllumajanduses, töötajate hõlmatust töötervishoiu teenustega, praeguse olukorra plusse ja miinuseid. Infrastruktuuriga tegelevad peatükid sisaldavad tööjõu demograafiat, Eesti põllumajanduse sektoraalset töötervishoiu võrgustikku, õnnetuskindlustussüsteemi, vastavat seadusandlust, koolitust ja haridust ning ülevaadet põllumajanduses tegelevatest organisatsioonidest. Kontekstuaalsed osad käsitlevad ettevõtete struktuuri, tootmisliine, talumajapidamisi, maaelu arengut ja agrokemikaalide kasutamist. Lisana on esitatud põllumajandusettevõtte külastuse protokoll.