Pealkiri: 

Gripipandeemiaks valmisoleku plaan

Autorid: Kutsar K
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: gripp, pandeemiad, epideemiad, nakkushaigused, julgeolek, tervisepoliitika, rahvusvaheline koostöö, katastroofid
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2004_3.pdf326.03 kBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2004_3_inglisek.doc416.5 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Gripipandeemiaks valmisoleku plaan sisaldab: gripipandeemiaks valmisoleku ja seda realiseerivate tegevuste jagamine faasideks ja tasemeteks; Eesti kohustuste määratlemine EL liikmesriigina ühiste pandeemia ennetamise ja tõrje meetmete koordineeritud elluviimisel; gripi seire, ennetusmeetmete ja epideemiatõrje meetmete strateegia määratlemine ja koordineeritud juhtimise tagamine; kommunikatsioonistrateegia; tegevusplaan.
Gripipandeemiaks valmisoleku plaani realiseerimise eesmärgid: riigi elanikkonna tervise kaitsmine ja töövõime tagamine; gripipandeemiaga kaasnevate ühiskonna- ja majanduskatastroofiliste tagajärgede ennetamine ning sotsiaal-majanduslike kahjude vältimine; tagada vastastikku abistav koostöö Euroopa Komisjoniga, Maailma Terviseorganisatsiooniga ja sellest huvitatud riikidega; tagada tervishoiusüsteemi kõigi lülide õigeaegne valmisolek ja reageerimine pandeemiale; määratleda Sotsiaalministeeriumi, tema haldusala asutuste, tervishoiuteenuste osutajate ja valmisoleku plaani realiseerimise koostööpartnerite vastutusalad ning funktsioonid; vältida või vähendada hirmutunnet ja paanikat elanike ning tervishoiuteenuse osutajate ja funktsionaalselt tähtsate koostööpartnerite seas; tagada pandeemia tingimustes normaalse elu- ja tööalase tegevuse jätkumine või piirata nendes tekkivaid häireid, mis võivad tuleneda inimeste kõrgest haigestumisest ja suremusest; riigi ressursside ja vahendite ratsionaalne kasutamine pandeemiaga kaasneva kõrge haigestumise ja surmaga lõppeda võivate tüsistuste tekke vähendamiseks;
Gripipandeemiaks valmisoleku tagamisel arvestatakse grippi haigestumise ulatuse, sellega kaasneva tööjõu kaotuse ning nendest tuleneva elutegevuse häirete seose mõju: juhul, kui epideemia/pandeemia ajal haigestub grippi 10% tööjõulisest elanikkonnast, tekitab see olulise koormuse riigi talitlusele ja elanikkonna elutegevusele; juhul, kui grippi haigestub 25% tööjõulisest elanikkonnast, tekivad lisaks eelnimetatule suured raskused elanikkonna igapäevaste vajaduste rahuldamisel ja normaalse elutegevuse tagamisel; tervishoiusüsteem on rängalt üle koormatud ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on minimaalne; juhul, kui grippi haigestub 50% tööjõulisest elanikkonnast, tekib riigis katastroofi olukord.