Pealkiri: 

Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis

Autorid: Arvisto M , Noormets J , Paju K , Undusk R
Väljaandja/tellija: Eesti Sporditeabe Sihtasutus
Märksõnad: spordirajatised, füüsiline aktiivsus, tervisesport, sport, tervisepoliitika
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Arvisto2003.pdf125.09 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Käesolevas töös on püütud teha algust spordibaaside andmestiku analüüsiga, eeskätt baaside läbilaskevõimet diferentseeritult aluseks võttes ja elanike sportlikke liikumiseelistusi arvestades. Uurimus peaks andma põhimõttelise vastuse küsimusele - mis liiki sportimispaiku ja kuhu oleks vaja ehitada? On püütud formuleerida kontseptuaalseid seisukohti spordibaaside võrgu edasiarendamiseks ja vastavate prioriteetide määratlemiseks.
Lõpptulemusena, antud töö rakendusliku jätkuna, peaks jõudma Eestis spordiehitiste ja sportimispaikade võrgu arendamise strateegilise kontseptsioonini, mis oleks riikliku spordipoliitika osaks ja orientiiriks kohalikele võimuorganitele spordiehituslike otsuste tegemisel. Ühtlasi teeniks korrastatud andmebaas ja ülevaade rajatiste teenindusvõimsustest olulist lüli tagasiside kindlustamiseks spordi korraldamisel, juhtimisotsuste ja spordi vajaduste põhjendamisel.