Pealkiri: 

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervisedendus, tööhõive, tööturg, alkoholism, tervislik eluviis, ennetamine, koolitus
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_8.pdf166.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Riskikäitumine
Kirjeldus: Programmi üldeesmärk: vähendada tervislikel põhjustel tööhõivest kõrvalejäämist Alaeesmärgid: toetada kohalikke omavalitsusi ja maavalitsusi oma elanikkonna tervise olukorra hindamisel, tegevuskavade planeerimisel ja rakendamisel; toetada ettevõtjaid töötajate tervise edendamisel ning seeläbi vähendada ennetatavate haiguste teket; töötada välja riiklikku alkoholist loobumise nõustamissüsteem, et toetada alkoholisõltuvusega inimeste ning nende perede tööhõive suurendamist ja seeläbi toimetuleku parandamist; tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest.