Pealkiri: 

16.-24. aastaste noorte hinnangud HIV-valdkonna kampaaniatele

Autorid: Trummal A
Märksõnad: meedia, HIV, AIDS, noored, seksuaalkäitumine
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummal2009.pdf821.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Nakkushaigused
Kirjeldus: HIV-valdkonnas on laiemale elanikkonnale suunatud kampaaniaid teostatud 90ndate esimesest poolest alates. Viimastel aastatel on toimunud kaks kampaanialist tegevust aastas:
1) maikuu kampaania, mis on oma sõnumiga suunatud eelkõige noortele ja kondoomi kasutamisele ning päädib AIDS-i ohvrite mälestuspäeva tähistamisega mai kolmandal pühapäeval;
2) novembri kampaania, mis on suunatud elanikkonnale laiemalt ning on tõmmanud tähelepanu erinevatele teemadele (testimine, suhtumine HIV-i nakatunutesse, nakatunud naistele sündinud lapsed).
Aasta lõpu kampaaniad on kulmineerunud traditsioonilise ülemaailmse AIDS-i vastu võitlemise päeva kontserdiga Tallinna Kaarli kirikus.
Fookusgruppide uurimuse eesmärgiks oli hinnata 2007. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud HIV-valdkonna meediakampaaniate sobivust 16-24 aastaste noorte jaoks ning saada sihtrühmalt informatsiooni ja arvamusi edasiste kampaaniate korraldamiseks.