Pealkiri: 

Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunute elukvaliteet ning HIV- nakkusega seotud stigma ja diskrimineerimine Eestis

Autorid: Lõhmus L , Murd M , Trummal A , Loit H-M , Rüütel K
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, elukvaliteet, diskrimineerimine, tervislik seisund, terviseteenused, sotsiaalteenused, sotsiaalmajanduslikud näitajad, hoiakud
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2009_1.pdf1.35 MBAdobe PDF
Lõhmusjt2009_1_venek.pdf199.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uurimus "HIV-i nakatunud inimeste elukvaliteet ning nakkusega seotud diskrimineerimine Eestis" viidi 2008. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt läbi teistkordselt. Esimene andmekogumine toimus 2005. aastal. Mõlemal korral koguti andmeid kolmes haiglas infektsionisti juures arvel olevate HIV-i nakatunute seas (Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla). 2008. aasta uurimuse raames sooviti saada esimese uurimuse tulemustega võrdlemist võimaldavat ning osaliselt uut informatsiooni HIV-iga nakatunud inimeste sotsiaalmajandusliku olukorra, elukvaliteedi, tervisliku seisundi ja diskrimineerituse kohta Eestis. Kogutud teave võimaldab paremini planeerida HIV-i nakatunud inimestele suunatud tervishoiu- ja tugiteenuseid ning kujundada erinevate teenuste võrgustikku. 2008. aastal koguti lisaks andmeid Tallinna ja Narva elanikkonnalt, et võrrelda HIV-i nakatunute elukvaliteeti, majanduslikku seisu, sõltuvusainete tarvitamist jms tavarahvastiku näitajatega.