Pealkiri: 

Rahvastikupoliitika alused

Väljaandja/tellija: Rahvastikuministri büroo
Märksõnad: rahvastik, rahvastikupoliitika, sündimus, suremus
Välja antud: 2009
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rahvastikuministribüroo2009.pdf67.92 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Eesti rahvastikupoliitika üldeesmärk on kindlustada Eesti rahvastiku jätkusuutlik areng. Rahvastiku arvukust mõjutavad sündimus, suremus ja ränne. Seetõttu lähtub rahvastikupoliitika aluste dokumendi struktuur just nendest demograafilistest protsessidest: sündimus ja seda mõjutav laste- ja perepoliitika, suremus ja seda mõjutav tervisepoliitika ning välisränne ja seda mõjutav rändepoliitika.