Pealkiri: 

Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2008-2017

Väljaandja/tellija: Keskkonnaministeerium
Märksõnad: kiirgus, radiatsioon, kiiritusravi, kiirguskaitse, radioaktiivsed jäätmed, röntgenkiirgus, koolitus
Välja antud: 2008
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Keskkonnaministeerium2008_1.pdf868.45 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Arengukavas määratakse kiirguskaitse arengu prioriteedid aastani 2017 ning püstitatud eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed ja tegevussuunad.

Arengukava üldeesmärk on kiirgusohutuse tagamine. Arengukava strateegilised alleesmärgid on järgmised: vähendada radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohte; tagada valmisolek kiirgushädaolukorrale reageerimiseks; suurendada teadlikkust kõrgenenud looduskiirguse allikatest; tagada kiirguse optimeeritud kasutamine meditsiinis.
Eesmärkidest tulenevad alavaldkonnad on järgmised: radioaktiivsete jäätmete käitlemine, hädaolukorrad, looduskiiritus, kiirgusteadlikkus ning meditsiinikiiritus.