Pealkiri: 

Seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubandus Eestis

Autorid: Saar J , Markina A , Strömpl J , Annist A , Hanson L , Derman N , Saar U
Väljaandja/tellija: Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon
Märksõnad: inimkaubandus, prostitutsioon, seadused, naised, seksuaalne vägivald, seksuaalkäitumine
Välja antud: 2005
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
IOM2005.pdf639.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Projekti peamine eesmärk oli uurida ja analüüsida naistega kaubitsemist Eestis ning teha kindlaks seda nähtust soodustavaid tegureid. Vaatlusalune periood hõlmas aastaid 2001¿2004, et hinnata ja analüüsida seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubitsemise viimaste aastate olukorda ja arengutendentse.

Käesoleva uuringu eesmärgid olid järgmised: süvendada teadmisi Eestis seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuvast inimkaubandusest, sealhulgas avada selle nähtuse mehhanisme, ulatust ja erinevaid vorme; hinnata täpsemalt Eesti avalikkuse üldist teadlikkuse taset inimkaubanduse olemusest ja toimumisest; suurendada valitsusametnike ja valitsusväliste organisatsioonide esindajate kompetentsust ja valmidust inimkaubandusega seotud probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks; ergutada infovahetust ja edendada huvirühmade siseriiklikku ja
rahvusvahelist koostööd ning luua parem teaduslik baas inimkaubanduse vastu võitlemise riikliku programmi väljatöötamiseks Eestis.