Pealkiri: 

Euroopa Sotsiaaluuringu 2004 Eesti raport

Autorid: Lai T , Ainsaar M , Kutsar D , Harro M
Väljaandja/tellija: Eesti Tervise- ja Käitumisteaduste Tippkeskus
Märksõnad: tervislik seisund, hinnangud, hoiakud, füüsiline tervis, vaimne tervis, valu, sotsiaalprobleemid, mehed, naised, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, maapiirkonnad, linnad, tervishoid, haridustase, haiguskoormus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Eesti Tervise- ja Käitumisteaduste Tippkeskus
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ETKT2005.pdf1.47 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Kirjeldus: Esmakordselt viidi Euroopas uuring läbi 2002. ja teist korda 2004. aastal. Järgmise laine välitööd toimuvad 2006. aastal. Eesti liitus uuringuga 2004. aastal ja käesolev raport on esimene lühike ülevaade selle uurimuse tulemustest.
Euroopa Sotsiaaluuring on suurim projektipõhine sotsioloogiline võrdlusuuring Euroopas. Euroopa sotsiaaluuringu üldine eesmärk on kaardistada ja seletada muutusi Euroopa poliitilistes, majanduslikes struktuurides, inimeste hoiakutes, uskumustes ning väga mitmekesise rahvastiku käitumises. Raporti ülesanne on anda esialgne ülevaade Eesti kohta tervikuna ning mõningate erinevuste kohta olulisemate sotsiaalsete rühmade lõikes: mehed ja naised, vanusrühmad, majanduslik aktiivsus, elukoht, leibkonna tüüp, vastaja kodune keel, haridus.

Raporti 10. ja 11. peatükis on esitatud uuringu tulemused tervist ja tervishoidu puudutavate küsimuste osas.