Pealkiri: 

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis (elanike hinnangute alusel)

Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Märksõnad: suitsetamine, tubakas, majandus, hinnangud, hoiakud
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2005_1.pdf146.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Töö eesmärgiks on välja selgitada illegaalsete sigarettide osakaal sigarettide kogukaubanduses ning illegaalse kaubanduse poolt riigile tekitatud maksutulukaotused.

Töö on jaotatud neljaks peatükiks:
1. ülevaade suitsetamise levikust;
2. küsitletute ekspertarvamused sigarettide illegaalse kaubanduse kohta;
3. illegaalsete sigarettide suitsetajate isiklikud kokkupuuted salasigarettidega;
4. koondülevaade illegaalsete sigarettide osakaalust sigaretiturul ning hinnang riigi
maksutulukaotusele.

Analüüsi tulemused kajastavad 2004. aasta olukorda ning muutusi perioodil 1998-2004. Uurimistöö tugineb 720 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2004. a novembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (pereliikme kohta kuus) osas.