Pealkiri: 

Kehalised väärkohtlemised aastatel 2005-2008

Autorid: Borodin A , Klein M , Sepp M
Väljaandja/tellija: Politseiamet
Märksõnad: kuritegevus, traumad, füüsiline vägivald, vägivald, seadused, maakonnad, perevägivald, koolivägivald, naised, mehed, lapsed, psühholoogia
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Borodin2009.pdf1.35 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Kirjeldus: Politseiameti analüüsi- ja planeerimisosakond koostas analüüsi, mille käigus otsiti vastuseid, millised on levinumad kehalise väärkohtlemise paigad, kelle vahel reeglina kehaline väärkohtlemine aset leiab, milline on sündmuses osalenute isikute taust ja varasem käitumine. Samuti vaadeldi, kuidas on toimunud kehalise väärkohtlemise menetlemine ja kui palju kriminaalasju ja mis põhjustel lähevad lõpetamisele. Statistilise analüüsi tegemisel võrreldi andmeid 2005.-2008. aastast. Selleks, et saada kehalise väärkohtlemise olemuse kohta põhjalikumat ülevaadet, teostati lisaks 2008. aasta kohta 200 juhtumi põhine sündmuste kirjelduste analüüs, kus uuriti detailsemalt toimepanemiskohta, sündmuste asjaolusid ja sündmustes osalejate tausta. Need 200 juhtumit valiti kõikide sündmuste seast juhuslikkuse põhimõttel.
Kõik andmed pärinevad Politsei andmekogust, välja arvatud Statistikaameti rahvastikuandmed ning kriminaalasjade lõpetamisega seotud teave, mis pärineb Kriminaalmenetlusregistrist.