Pealkiri: 

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030

Väljaandja/tellija: Keskkonnaministeerium
Märksõnad: keskkond, keskkonnatervis, loodus, looduskeskkond, toiduohutus, toitumine, joogivesi, veekogud, vesi, sisekliima, müra, õhu saastamine, õhu kvaliteet
Välja antud: 2007
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Keskkonnaministeerium2007.pdf243.72 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: "Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.

Strateegia käsitleb oma esimeses osas keskkonna arengu olulisemaid suundumusi nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas (2.4 Inimese tervis ja elu kvaliteet: väliskeskkond, siseruumid, toit, joogi- ja suplusvesi).
Visiooni ja stsenaariumi peatükk tutvustab pilti Eestist aastal 2030. Üldisest visioonist tuletati stsenaariumid, lähtudes keskkonna arengu jaoks olulistest teemadest ja liikumapanevatest jõududest. Visioonist lähtudes valiti liikumapanevateks jõududeks strateegia kontekstis väärtused ühiskonnas (mittemateriaalsed väärtused, eelkõige looduse väärtustamine vs materialistlikud väärtused) ja tehnoloogiline areng (uue tehnoloogia rakendamise võimekus ja soov vs soovimatus või võimetus uusi tehnoloogiaid rakendada).
Praeguse olukorra analüüsi tulemuste põhjal on välja toodud iga keskkonna valdkonna kõige olulisemad probleemid ning nendest lähtudes määratud strateegilisi otsuseid nõudvad alternatiivsed tegutsemisviisid (4.4 Inimese tervis ja elu kvaliteet). Esitatud strateegilistest valikutest on tuletatud pikaajalised eesmärgid ning meetmed (5.4 Keskkond tervis ja elu kvaliteet).