Pealkiri: 

Päästeala ennetustöö strateegia aastani 2011

Väljaandja/tellija: Päästeamet
Märksõnad: julgeolek, õnnetused, tuleohutus, ennetamine, ohutus, traumad, päästeteenistused, päästetööd
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Päästeamet2006.pdf2.4 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Strateegia on esimene päästealast ennetustööd ühtse tervikuna käsitlev dokument. Strateegia koostamise eesmärgiks oli ennetustöö rolli määratlemine päästealal.
Strateegia koosneb kahest osast. Esimeses osas määratletakse päästealase ennetustöö peamine eesmärk ja juhtivad väärtused ning analüüsitakse ennetustöö arengutingimusi, mille põhjal tuuakse välja vajalikud organisatsioonilised eeldused ennetustöö tegemiseks. Teises osas määratletakse ennetustöö prioriteedid ja strateegilised eesmärgid ning rakendatavad meetmed nende eesmärkide saavutamiseks. Lisaks tuuakse välja ka ennetustöö tulemuslikkuse indikaatorid.
Päästeala ennetustöö üldiseks eesmärgiks on kujundada Eestis elukeskkond, kus igaüks loob ning väärtustab ohutust ja turvalisust, mis aitab vähendada õnnetuste ja nende läbi hukkunute ning vigastatute arvu, samuti õnnetustega kaasnevate kahjude suurust.
Ennetustöö prioriteetsed suunad on: käitumine õnnetuse korral, lastele ja noortele suunatud ennetustöö, kodude ohutus ja turvalisus, koduväline ohutus ja turvalisus. Nimetatud nelja suuna alla koonduvad käesoleval hetkel inimeste elu ja tervist ohustavad kõige teravamad probleemid päästealal (valdav osa meetmetest on suunatud tuleõnnetuste ennetamisele).