Pealkiri: 

Eesti statistika aastaraamat 2005

Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: statistika, tervishoiustatistika, tervishoid, tervishoiutöötajad, haiglad, haiglaravi, arstiabi, esmatasandi tervishoid, taastusravi, kiirabi, nakkushaigused, haigestumus, tuberkuloos, HIV, AIDS, kasvajad, vaimne tervis
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ES2005.pdf4.33 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Vaimne tervis
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Aastaraamat esitab riiklikku statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta peamiselt aastaist 1990¿2004. Et raamatupidamise aastaaruande koostavad ettevõtjad 1. juuliks, pole aastaraamatu kokkupanemise ajaks 2004. aasta kogu majandusstatistika veel tehtud ning selles valdkonnas on rahalised näitajad 2003. aasta kohta. Ka osa sotsiaalstatistika kohta pole 2004. aasta andmeid. Majandust ja sotsiaalelu iseloomustab lühidalt sotsiaal- ja majandusülevaade. Omaette peatükk annab võrdlevaid andmeid teiste riikide kohta.