Pealkiri: 

Päästeteenistuse arengukava 2005- 2009

Väljaandja/tellija: Siseministeerium
Märksõnad: õnnetused, ohutus, traumad, julgeolek, ennetamine
Välja antud: 2005
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Siseministeerium2005.rtf1.8 MBRTF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Dokument kajastab päästeteenistuse tegevusvaldkondade ja organisatsiooni hetkeolukorda, arenguvisiooni, eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ning hinnangulisi ressursse aastani 2009. Arengukava on aluseks päästeteenistuse ümberkorraldamisele ja arendamisele.
Päästeteenistuse visioon kuni aastani 2009 on järgmine:
1. Päästeteenistus on õnnetustele operatiivselt ja professionaalselt reageeriv ühtne riiklik süsteem, mis on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ning mida toetab kolmanda sektori organisatsioonide tegevus.
2. Päästeteenistus on ennetustööle suunatud organisatsioon ning vastavate tegevuste tulemusel on elukeskkond muutunud ohutumaks ¿ ühiskond on teadlik ümbritsevatest ohtudest ja inimesed käituvad ohte ennetavalt ning kaaskodanikke toetavalt, õnnetustes hukkunud inimeste arv väheneb aastate lõikes.
3. Päästeteenistus on kõrgelt hinnatud koostööpartner kõikidele asutustele ja organisatsioonidele Eestis ning rahvusvahelisel tasandil.