Pealkiri: 

Teise inimese HI-viirusesse nakatamise kvalifitseerimine

Autorid: Rickberg K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Avaliku õiguse instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, nakatumine, seadused, ennetamine
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rickberg2008.pdf400.2 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöö jaguneb kolme peatükki, millest esimene on keskendunud kehtivas õiguskorras sätestatud võimalustele, kuidas sanktsioneerida teise inimese HI-viirusesse nakatamist. Eristatud on lähenemine nakkushaigusi ja isikuvastaseid süütegusid käsitlevate normide kaudu ning lisaks on analüüsitud HIV-spetsiifilise paragrahvi toimimist erinevates õiguskordades. Töö teine osa lähtub peamiselt HIV-süütegudega kaasnevast eriliselt tundlikust sotsiaalsest küljest ning selles on analüüsitud teise inimese nakatamise kriminaliseerimisega kaasnevaid erinevaid aspekte. Nimetatud analüüsi abil on püütud eelkõige leida vastust küsimusele, milline toimimine teenib kõige paremini lõplikku eesmärki - aitab kaasa HIVi leviku ennetamisele. Magistritöö kolmas peatükk käsitleb erinevates õiguskordades sätestatud norme aluseks võttes, milliseid elemente HIV-spetsiifiline õigusnorm endas enamasti hõlmab ning analüüsib, kuidas varieeruvad subjektiivsed ja objektiivsed koosseisud ning millise kohtupraktika see endaga kaasa toob.