Pealkiri: 

Erikoolides ja laste hoolekandeasutustes elavate noorte hoiakud ja kogemused seoses seksuaalse, vaimse ja füüsilise vägivallaga

Autorid: Soo K
Märksõnad: seksuaalne vägivald, seksuaalkäitumine, väärkohtlemine, lapsed, hoiakud, õpilased, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, erikoolid, perekond, noored
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Soo2005.pdf502.22 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Traumad
Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesolev uurimus viidi läbi eesmärgiga välja selgitada, kui palju ja mis laadi väärkohtlemist on probleemsed ning vanemliku hoolitsuseta jäänud noored kogenud, millised on nende hoiakud väärkohtlemisse ning kuidas mõjutavad väärkohtlemise kogemused nende käitumist.

Uurimuse ülesanneteks oli: suurendada avalikkuse ja spetsialistide teadlikkust vanemliku hoolitsuseta jäänud noorte väärkohtlemise temaatikast; laiendada ja parandada professionaalide koostöövõrku nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil; uurimuse tulemusi arvestades pakkuda välja praktilisi lahendusteid institutsioonides
elavate laste väärkohtlemise ennetamiseks ja vägivalla riskitegurite vähendamiseks; suurendada noorte teadlikkust nende õigusest vägivallavabale elule.