Pealkiri: 

Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas

Autorid: Soo K , Kutsar D , Strömpl J , Ainsaar M , Altosaar K , Laur T
Märksõnad: seksuaalkäitumine, seksuaalne vägivald, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, lapsed, noored, prostitutsioon, hoiakud
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Soo2004.pdf350.15 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Vaimne tervis
Traumad
Kirjeldus: Üleriigiline uurimus "Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas" on esimene nii suure valimiga ja representatiivne uurimus selles valdkonnas. Uurimus selgitab suhtumist seksuaalsesse väärkohtlemisse, noorte väärtushinnanguid ning laste seksuaalse ärakasutamise ulatust Eestis.