Pealkiri: 

Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve

Autorid: Pettai I , Proos I , Kase H
Väljaandja/tellija: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Avatud Eesti Fond
Märksõnad: prostitutsioon, hoiakud, hinnangud, mehed, naised, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, seadused, füüsiline vägivald, vägivald, seksuaalne vägivald
Välja antud: 2003
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pettai2003.pdf669.76 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Käesolev prostitutsiooni analüüs on üks osa Avatud Eesti Fondi toetusel tehtud uuringust "Vägivald ja naiste tervis".

Uuringu eesmärkideks oli selgitada: elanikkonna suhtumist prostitutsiooni. Kuivõrd peetakse prostitutsiooni ühiskonna elu loomulikuks osaks, kuivõrd sotsiaalseks probleemiks, mille levikut tuleb igati tõkestada; millised sotsiaalsed rühmad suhtuvad positiivselt ja soosivalt prostitutsiooni ning lõbumajadesse, millised sotsiaalsed grupid prostitutsiooni levikut Eestis taunivad; kuidas suhtutakse prostitutsiooni legaliseerimisse; millised on peamised põhjendused ja argumendid prostitutsiooni soosimiseks; millised on Eestis levinud prostitutsiooni toetavad müüdid ja illusioonid; milline on Eesti meeste huvi ja motivatsioon külastada lõbumaju?