Pealkiri: 

Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015

Väljaandja/tellija: Siseministeerium
Märksõnad: julgeolek, kuritegevus, traumad, õnnetused, liiklusõnnetused, tuleohutus
Välja antud: 2008
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Siseministeerium2008.doc102 kBMicrosoft Word
Aastaaruanne2008.pdf4.13 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 piiritleb turvalisuspoliitika ühtsed põhimõtted ja pikaajalised mõjupõhised eesmärgid, millest avalik-, mittetulundus- ja erasektor peavad lähtuma ning mille saavutamisele kaasa aitama. Põhisuundades defineeritakse mõisted, fikseeritakse põhimõtted, seatakse visioon, suunad ning eesmärgid. Rõhutatud on viite turvalisuspoliitika põhimõtet: igaühe vastutus, kaasamine, koostöö, ennetus ja pikaajaline planeerimine. Põhimõtete ellurakendamiseks on seatud kaheksa turvalisuspoliitika põhisuunda: turvalisem tunne, ohutum liiklus, tuleohutum elukeskkond, kaitstum vara, vähem õnnetusi, turvalisem riik, kiirem abi ning tõhusam turvalisuspoliitika.